ESA RN 16 MID-TERM CONFERENCE Health and health care in Europe: between inequalities and new opportunities

Ogólnopolska konferencja naukowa
Zmagania z codziennością w czasach wzmożonego ryzyka. Strategie jednostek i rodzin w radzeniu sobie z niepewnością

W dniu 10-11 czerwca 2021 we Wroclawiu odbyła sie konferencja, organizowana przez : Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego,Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW w Warszawie, Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Sekcja Socjologii Życia Rodzinnego i Intymności PTS, Sekcja Pracy Socjalnej PTS, Sekcja Socjologii Niepełnosprawności PTS. 

W ramach tego wydarzenia zorganiowana została  sesja plenarna, pt. „Doświadczanie niepełnosprawności w czasie pandemii”. Podczas, której wystapiły: prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys (UW), dr hab. Ewa Giermanowska, prof. UW, dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH. Póżniej odbyła się dyskusja na temat wpływu pandemii na życie osób z niepełnosprawnościami. 

Mid-Term Conference of the Research Network of Sociology of Health & Illness European Sociological Association

Mid-Term Conference of the Research Network of Sociology of Health & Illness European Sociological Association (RN16ESA) „Health and health care in Europe: between inequalities and new opportunities” odbyła się  w terminie 17-21 lutego 2021 roku w Krakowie, wszystkie wystąpienia były prezentowane na ZOOMie ze względu na epidemię Covid-19.

Sesja 5 „Disability in the medical and social perspective” była prowadzona przez Sekcję Socjologii Niepełnosprwności PTS. Spośród wielu zgłoszeń zakwalifikowano 5 referatów do wygłoszenia w jej ramach. Występienia były zróżnicowane co doskonale ukazują abstakty wystąpień naszych Prelegentek i Prelegentów.

To była pierwsza międzynarodowa konferencja naszej Sekcji – wypływamy na szerokie międzynarodowe wody i mamy nadzieję na spotkanie w ramach ESA 2021.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wirtualizacja codzienności osób z niepełnosprawnościami w dobie epidemii

4 grudnia 2020 roku odbyła się konferencja, której organizatorami była Sekcja Socjologii Niepełnosprawnosci i Wydział Humanistyczny AGH. W takcie konferencji zaprezentowano 16 referatów, które podejmowały tematykę, min. dostępności technologii internetowych dla osób z niepełnosprawnościami, edukacji online i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, rehabilitacji i fizjoterapia online, wirtualnych sieci wsparcia – formalne i nieformalne, wirtualizacji kontaktów społecznych osób z niepełnosprawnościami  oraz potencjału gier cyfrowych

W trakcie dyskusji poruszano kwestie wpływu technologii na funkcjonowanie osób z niepełnościami podkreślając wpływ epidemii na zachodzący proces ucyfrowienia oraz wirtualizacji codzienności. Ponad 100 osób w trakcie konferencji – prowadzonej online – uczestniczyło w wystąpieniach i zadawło pytania prelegentom. Pokazuje to, że tematyka wpisywałą się w aktualne problemy z jakimi zmaga się środowisko osób z niepełnosprawnosciami oraz społeczeństwo.

Zebranie Sekcji 4.12.2020

4 grudnia spotkaliśmy się w gronie czlonków Sekcji, żeby podsumować miniony rok oraz przedstawić plan działań na kolejne miesiące. Dyskusja dotyczyła planów zwiazanych z organizacją konferencji oraz zaplanowanych  publikacyji  na przyszły rok oraz przygotowań do Zjadu PTS.

Zebranie ze względu na epidemię odbyło się na platformie ZOOM. 

Ogólnopolska Konferencja
Zrozumieć Niepełnosprawność. Doświadczenia młodych badaczy

13 grudnia odbyła się organizowana przez Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW i Sekcję PTS Socjologii Niepełnosprawności Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zrozumieć niepełnosprawność.Doświadczenia młodych badaczy. W ramach której 13 badaczy i badaczek przedsatwiło referatyukazujące różne perspektywy badania niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnościami.

Spotkanie autorskie z Jolantą Rzeźnicką-Krupą

02.12. 2019 roku o godzinie 15.30 w Instytucie Pedagogiki na Uniwersytu Gdańskiego odbył się wykład wokół książki  pod tytułem: „Społeczne ontologie niepełnosprawności” autorstwa Jolanty Rzeźnickiej-Krupy. Uczestnicy mogli zapoznać się z tematyką ksiązki oraz posłuchać o koncepcji jej powstania oraz podyskutować na temat społecznych ontologii niepełnosprawnosći oraz problemów związanych z badaniem niepełnosprawności. Organizatorami spotkania była Sekcja PTS Socjologii Niepełnosprawności i Instytut Pedagogiki  Uniwersytetu Gdańskiego.

plakat zapraszający na spotkanie autorskie z Jolatą Rzeźnicką - Krupą. Na plakacie na tle utrzymanym w kolorystyce niebiesko- żółto-czerwonej przypomnijącej maźnięcia grubym pedzlem malarskim znajdują sie informacje o wydarzeniu.

Spotkanie autorskie z Kamilem Pietrowiakiem

28.10. 2019 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, odbyło się spotkanie autorskie z Kamilem Pietrowiakiem, autorem książki pt. „Świat po omacku. Etnograficzne studium (nie)widzenia i (nie)sprawności”. Uczestnicy mogli zapoznać się z  treścią książki oraz posłuchać o samych badaniach, na których została oparta i podyskutować na temat specyfiki funkcjonowania środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku w kontekście ich relacji z osobami widzącymi oraz funkcjonowania w społeczeństwie. 

Dziękujemy Autorowi za wystąpienie oraz uczestnikom za obecność na spotkaniu i udział w dyskusji.

Zebranie członków Sekcji PTS Socjologia Niepełnosprawności 13 września 2019 Wrocław

W dniu 13.09.2019 o godzinie 15. 30 w Auli 0.3 na Stadionie we Wrocławiu w ramach XVII Zjazdu PTS odbyło się zebranie czlonków Sekcji Socjologii Niepełnosprawności PTS.

W trakcie zebrania przedyskutowano najważniejszych kwestie związany z funkcjonowaniem Sekcji oraz wspólnie wypracowano jej plan działania na najbliższe lata.

XVII Zjazd Socjologiczny 11-14 września 2019 Wrocław

W dniach 11-14.09.2019 odbył się XVII Zjazd Socjologiczny. Przez cztery dni mielismy okazję wysłuchać wystąpień, które zaprezentowano w  pięciu sesjach. W ich ramach zaplanowano 31 wystąpień w formie referatów (wygłoszonych i wyłożonych), które przedstawili badacze reprezentujący 14 ośrodków naukowych w Polsce oraz praktycy reprezentujący organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Jak badać zjawisko niepełnosprawności? Szanse i zagrożenia założeń
teoretycznych i metodologicznych studiów nad niepełnosprawnością"

W piątek 14 czerwca 2019 roku na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Łodzi odbyła się organizowana przez Sekcję I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod tytułem „Jak badać zjawisko niepełnosprawności? Szanse i zagrożenia założeń teoretycznych i metodologicznych studiów nad niepełnosprawnością”. Uczestniczyło w niej 37 osób z 16 ośrodków naukowych w Polsce. Zorganizowano dwie sesje plenarne poświęcone  metodologicznym i teoretycznym problemom badań nad niepełnosprawnością oraz dwie sesje równoległe, które koncentrowały się na sposobach badania podmiotowości i tożsamości osób z niepełnosprawnościami oraz ukazywały edukację jako obszar badań nad aktywnością tego środowiska. Łącznie na konferencji można było wysłuchać 20 wystąpień, oraz wziąć udział w zajęciach warsztatowych poświęconych funkcjonowaniu osób głuchoniewidomych w codziennych sytuacjach oraz ich edukacji i rehabilitacji.


Odczyt Marioli Racław laureatki Konkursu o Nagrodę im. Elżbiety Tarkowskiej

8 kwietnia 2019 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego odbył się odczyt dr hab. Marioli Racław, laureatki II Edycji Konkursu o Nagrodę im. Elżbiety Tarkowskiej, odnośnie książki „Zinstrumentalizowane rodzicielstwo. Rodziny zastępcze – między usługą a odruchem serca. Perspektywa socjologiczna”,  która została nagrodzona w kategorii praca naukowa z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wykluczenia społecznego.
Organizatorami konkursu byli Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Instytut Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Instytut Studiów Politycznych PAN jako wydawca kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo”.
Celem konkursu jest pogłębienie i upowszechnienie wiedzy o współczesnych problemach społecznych oraz inspirowanie i promowanie nowych form i metod do ich przezwyciężania.

Odczyt organizował Oddział Łódzki PTS oraz Sekcja Socjologii Niepełnosprawności PTS.