Uśmiechnięta dziewczynak na wózku na sali giamastycznej i tekst "IV ogólnopolska konferencja naukowa Niepełnopsrawność i edukacja, 5 maja 2022, Łódź.

Problematyka konferencji

Tematyka edukacji w kontekście niepełnosprawności ma dziś istotne znaczenie. Z jednej strony – wynika to z problemów, jakie dotknęły uczniów, nauczycieli oraz szkoły w dobie pandemii COVID-19. Wiadomo, że wraz z zamknięciem placówek edukacyjnych i przejściem na metody pracy i komunikacji online, zmienił się w zasadniczy sposób organizacji nauki oraz warunki jej realizacji. Planowana konferencja pozwoli na zdiagnozowanie problemów związanych z kształceniem osób z niepełnosprawnościami i realizacją ich potrzeb oraz wspieraniem w rozwoju. Dzięki wystąpieniom prezentującym najnowszy stan wiedzy i wyniki prowadzonych badań możliwe będzie również wskazanie pożądanych kierunków w kształceniu osób z niepełnosprawnościami. Z drugiej strony – kształcenie osób z niepełnosprawnościami stanowi istotny element polityki społecznej. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych w artykule 24 zobowiązuje państwa – strony konwencji do zapewnienia włączającego systemu edukacji na wszystkich poziomach edukacji w społecznościach, w których żyją, a także stwierdza wprost: „osoby niepełnosprawne nie będą wykluczane z powszechnego systemu edukacji ze względu na niepełnosprawność, a także, że dzieci niepełnosprawne nie będą wykluczane z bezpłatnej i obowiązkowej nauki w szkole podstawowej lub z nauczania na poziomie średnim”.  Dostrzegając szczególne znaczenie edukacji dla osób z niepełnosprawnością, konferencja będzie możliwością wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami podejmującymi refleksję teoretyczną oraz badania naukowe między innymi nad następującymi zagadnieniami szczegółowymi:

Zagadnienia szczegółowe

  1. uczeń z niepełnosprawnością;
  2. student z niepełnosprawnością;
  3. funkcjonowanie przedszkoli i szkół integracyjnych;
  4. szkolnictwo specjalne;
  5. orzecznictwo poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  6. edukacja ustawiczna dorosłych osób z niepełnosprawnością;
  7. bariery edukacji osób z niepełnosprawnościami;
  8. prawo dotyczące osób z niepełnosprawnością a edukacja;
  9. edukacja osób z niepełnosprawnością w czasie pandemii COVID-19.

Wymienione zagadnienia mają charakter przykładowy, jesteśmy otwarci na inne propozycje mieszczące się w tematyce konferencji.

Komitet naukowy

dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
dr hab. Hanna Kędzierska, Uniwersytet Warmińsko Mazurski
dr hab. Tomasz Masłyk, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
dr hab. Jakub Niedbalski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Mariola Racław, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Beata Szluz, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Iwona Taranowicz, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Uniwersytet Warszawski

Komitet organizacyjny

Grzegorz Całek, Uniwersytet Warszawski
dr Marta Sałkowska, Collegium Civitas
dr Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz, Uniwersytet Łódzki
Milena Trojanowska, Uniwersytet Łódzki
dr Dorota Żuchowska-Skiba, Akademia Górniczo-Hutnicza  Kraków

Ważne terminy

zgłoszenie udziału

14 kwietnia 2022
przyjęcie zgłoszenia

21 kwietnia 2022
konferencja

5 maja 2022

CFP mongrafia "Niepełnopsrawność i edukacja"

Organizatorzy

Patronat

Logotyp Akademickie Centrum Wsparcia Uniwersytetu Łódzkiego

Skontaktuj się z nami

niepelnosprawnosciedukacja@gmail.com