Konferencja

Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

Wirtualizacja codzienności
osób z niepełnosprawnościami w dobie epidemii

 4 grudzień 2020, Kraków

CEl KoNferencji

Ostatnie miesiące przyniosły duże zmiany obecności technologii informatycznych oraz powszechności ich wykorzystania we wszystkich obszarach życia społeczego. Epidemia wywołana wirusem Covid-19 spowodowała, że znaczna część aktywności w bardzo krótkim czasie przeniosła się do przestrzeni online. Edukacja, praca, zakupy, usługi medyczne, rozrywka i kultura zaczęły być dostępna za pośrednictwem sieci internetowych. Procesy te objęły również osoby z niepełnosprawnościami. Powoduje to potrzebę podjęcia interdyscyplinarnej debaty na temat wpływu nowoczesnych technologii na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami oraz szans i zagrożeń wynikających z wirtualizacji życia społecznego dla tego środowiska.

Dlatego zapraszamy do dyskusji nad następującymi zagadnieniami:

Eksluzywny charakter technologii internetowych

Sposoby korzystania
z nowoczenych technologii

E-edukacja i wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym

Emancypacyjny charakter nowych technologii

VR, AR, gry cyfrowe i ich zastosowanie

Dostępność i technologie asystujące

Zarządzanie kryzysowe
w czasie epidemii i i wdrażanie Tarczy Antykryzysowej

Wirtualne sieci wsparcia – formalne i nieformalne

Bezpieczeństwo w sieci
i kompetencje medialne osób
z niepełnosprawnościami

Wirtualizacja kontaktów społecznych

Wirtualizacja kultury i rozrywka online

Rehabilitacja i fizjoterapia online.

Link do konferencji

Udział w konferencji   wymaga założenia konta na Zoomie (zoom.us) w wersji  5.4.3. 

Link do wydarzenia: https://zoom.us/j/95740443455?wd=eEFGQ01sUEFEVGtTZGtiMlY1N1c5Zz09

Meeting ID: 957 4044 3455

Passcode: 5EzrC3

WAŻNE DATY

Zapraszamy do formułowania śmiałych i dobrze osadzonych w najnowszych badaniach diagnoz, rekomendacji oraz nieszablonowych analiz ukazujących skutki i konsekwencje powszechności wykorzystania technologii internetowych w dobie epidemii dla osób z niepełnosprawnościami.

20 XI 2020

Przyjmowanie zgłoszeń

26 XI 2020

Akceptacja zgłoszeń

 

4 XII 2020

Konferencja

ORganizatorzy

PARTNERZY

PatronatY