Aktualności

Dyskusja „Troska jest żywa i aktualna – opiekunowie osób z niepełnosprawnościami”

17 marca 2023 roku w godz. 17:00-19:00 zapraszamy do Biblioteki Wolność, Plac Wolności w Łodzi. W tym dniu odbedzie się dyskusja organizowana przez Sekcję wraz z PTS Oddział Łódzki, pt. Troska jest żywa i aktualna – opiekunowie osób z niepełnosprawnościami.

Inspiracją do spotkania jest książka Magdaleny Moskal „Emil i my”, w której Autorka opowiada na podstawie własnego doświadczenia biograficznego o pracy opiekuńczej, o trosce, a także o roli matki dziecka z niepełnosprawnością oraz roli matki w ogóle. Autorka pokazuje codzienność swojej rodziny, jej radosne strony i te, które ją złoszczą, przedstawia spotkania z bliskim i dalszym otoczeniem, a także swoje zmagania z systemem. Poprzez indywidualne doświadczenie Autorki porozmawiamy o sytuacji osób opiekujących się osobami z niepełnosprawnościami, przede wszystkim o tym, że chciałyby one godnie troszczyć się o swoich bliskich.

Do rozmowy zaproszone zostały:

Magdalena Moskal, redaktorka i nauczycielka akademicka. Prowadzi zajęcia na edytorstwie UJ. Publikowała m.in. w miesięczniku „Znak”, magazynie „Pismo”, „Dwutygodniku” i „Nowej Europie Wschodniej”. Jest matką trójki dzieci. Jej książka Emil i my. Monolog wielodzietnej matki (Karakter, 2021) została nagrodzona nagrodą Krakowską Książką Miesiąca.

Agnieszka Wołowicz, doktor habilitowana, pedagog specjalny, psycholog kliniczny. Adiunkt na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się̨ badaniami w obszarze disability studies, jest autorką publikacji dotyczących kobiet z niepełnosprawnościami. Działaczka organizacji pozarządowych, zaangażowana w projekty społeczne dotyczące wdrażania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Mariola Racław (moderatorka spotkania), doktor habilitowana, socjolożka. Pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Jej główne pola zainteresowań badawczych to: socjologia rodziny oraz starzenia się i niepełnosprawności a także analizy polityki rodzinnej i ludnościowej w perspektywie socjologicznej. Autorka artykułów, publikacji naukowych oraz analiz i ekspertyz dotyczących obszaru pomocy społecznej, polityki rodzinnej i ludnościowej. Współzałożycielka i wiceprzewodnicząca Sekcji Socjologii Niepełnosprawności PTS.  Członek RRL.

 

 

plakat opisujący wydarzenie zawia informacje o tytule wydarzenia, uczestniczkach i miejscu dyskusji

III edycja Konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z obszaru socjologii niepełnosprawności

Zapraszamy do udziału w Konkursie na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z obszaru socjologii niepełnosprawności.
Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace dyplomowe obronione w bieżącym roku (roku ogłoszenia konkursu). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 grudnia br.
Zgłoszenia należy nadsyłać drogą mailową na adres: sekcjasnpts@gmail.com
Zapraszamy do aplikowania!

CFP: Zapraszamy do numeru tematycznego PSJ

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do projektowanego przez nas numeru Przegląd Socjologii Jakościowej pt. Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnościami w zmieniającej się i niepewnej rzeczywistości, w którym za publikację Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznaje 70 punktów, zaś samo czasopismo indeksowane jest w bazach: BazHum, BOAI, CEJSH, CEEOL, DOAJ, ERIH PLUS, IC: Index Copernicus, POL-index oraz bazie SCOPUS.

Szczególnie interesuje nas podjęcie zagadnień dotyczących konsekwencji społecznej (nie)dostępności, wykluczenia, czy marginalizacji osób z niepełnosprawnościami dla których punktem odniesienia będzie aktualna sytuacja społeczna, ekonomiczna i polityczna. W ten sposób chcemy zaakcentować wątki odnosząc się do sytuacji osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin z perspektywy ostatnich wydarzeń związanych z epidemią wirusa Covid-19, w tym reorganizację oraz readaptację do obecnych warunków życia codziennego.

Chcielibyśmy, aby w numeru podejmowane były także wątki odnoszące się do różnych form aktywizmu i mobilizacji osób z niepełnosprawnościami w odniesieniu do szeroko rozumianej pracy, w tym pracy zdalnej, cyfryzacji pracy, ale również problematyki prekaryzacji i nierówności w pracy oraz pracy nieodpłatnej, w tym pracy opiekuńczej ujętych w kontekście uwarunkowań rzeczywistości (post)pandemicznej.

Chcielibyśmy również poznać opinie badaczy i praktyków dotyczące akceptacji samych osób niepełnosprawnych dla zachodzących w ostatnim czasie zmian. W naszych rozważaniach zainteresowani jesteśmy zarówno wyżej zarysowanymi kwestiami jak i zagadnieniami pokrewnymi, czy niewyrażonymi przez nas wątpliwościami, a stanowiącymi pole do dyskusji i wzmocnienia debaty o sytuacji oraz statusie osób z niepełnosprawnościami. Z tego względu mile widziane będą śmiałe i dobrze osadzone w najnowszych badaniach diagnozy, rekomendacje oraz nieszablonowe analizy dla których punktem odniesienia będzie aktualna sytuacja społeczna, ekonomiczna i polityczna.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów teoretycznych, jak i poświęconych omówieniu wyników badań empirycznych, a także do składania propozycji recenzji i polemik, które będą stanowić istotne dopełnienie numeru. 

Gotowy tekst należy przesłać na adres sekcjasnpts@gmail.com w terminie do 28 lutego 2023 roku. Każdy artykuł powinien być przygotowany zgodnie z wymogami Socjologii Jakościowej, a także opatrzony abstraktem w języku polski i angielskim oraz notatką o autorze. 

Warunkiem publikacji będzie zgodność artykułu z profilem czasopisma a także uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. Prosimy o przesłanie wstępnej propozycji wraz z podaniem tytułu i krótkiego abstraktu (w języku polskim) do 15 grudnia 2022 na adres sekcjasnpts@gmail.com.