Warto odwiedzić

Wydawnictwo APS – nowości

Człowiek – Niepełnosprawność -Społeczeństwo

International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies

Praca Socjalna

Kwartalnik Niepełnosprawność-zagadnienia, problemy, rozwiązania

Informacje o konferencjach objętych patronatem PTS

Infomacje o konferencjach zagranicznych – Disability Studies Network