Naciśnij “Enter” aby skoczyć do treści

CFP: Monografia pt. Życie z niepełnosprawnością w świecie VUCA

Serdecznie zapraszamy autorów do nadsyłania artykułów do monografii „Życie z niepełnosprawnością w świecie VUCA”. Publikacja powstanie w ramach serii monografii naukowych wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Tematyka

Tematyka monografii koncentrować się będzie wokół szeroko rozumianej problematyki funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w (post)pandemicznym świecie. 

VUCA to świat zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności. Człowiekowi w świecie VUCA coraz trudniej przewidzieć, co się wydarzy i określić tempo zmian (Volatility). Rezultatem ciągłych, nieprzewidywalnych zmian otaczającej nas rzeczywistości jest poczucie niepewności (Uncertainty) i niepokoju. Złożoność (Complexity) to nakładanie się na siebie wielu problemów,zjawisk i informacji, które sprawia, że tracimy możliwość ich rozumienia i przetwarzania. Efektem tego jest także niejednoznaczność (Ambiguity), która sprawia, że zaburzone są ciągi przyczyno-skutkowe, a otaczająca rzeczywistość jest błędnie interpretowana, gdyż bazowanie nawcześniejszych doświadczeniach i posługiwanie się logiką przestaje być wystarczające do wyciągania prawidłowych wniosków.

Elementy świata VUCA są stale obecne w egzystencji jednostki ponowoczesnej. Niezależnie jakiej sfery życia dotyczą ludzkie wybory, nie dysponujemy już jasnymi wskazówkami, w jaki sposób podejmować właściwe decyzje i minimalizować ryzyka. Charakterystyczne dla społeczeństw ponowoczesnych problemy uwypukliła pandemia COVID-19, która stała się doświadczeniem
uniwersalnym, w sposób wertykalny i horyzontalny przenikającym wszystkie światy społeczne, w tym grupy już wcześniej wykluczone i defaworyzowane.

W monografii chcemy skupić się na przede wszystkim na wpływie, jaki zachodzące obecnie procesy i ich dynamika mają na osoby z niepełnosprawnościami. 

Jakie jest życie z niepełnosprawnością w świecie VUCA? 

Czy doświadczenia izolacji, niepewności jutra i utraty
kontroli w trakcie pandemii zmieniły coś w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością i ich rzeczywistościach? 

Czy na skutek pandemii mamy do czynienia z kolejnymi wymiarami wykluczenia? 

Jakie są sposoby rozwiązywania dylematów codzienności i strategie radzenia sobie osób z niepełnosprawnością z elementami świata VUCA? Jak definiują siebie, tworzą tożsamości i odnajdują swoje miejsce w „płynnej nowoczesności”?

Kogo zapraszamy

Do publikacji pragniemy zaprosić nie tylko naukowców formułujących odważne analizy zachodzących procesów i ich konsekwencji, ale także praktyków pragnących się podzielić swoimi
refleksjami wynikającymi z doświadczeń z codziennej pracy w czasie pandemii. 

Oddajemy też głos samym osobom z niepełnosprawnościami, których osobiste przeżycia i doświadczenia będą
stanowić znaczący wkład w różnorodność zaprezentowanych w publikacji perspektyw.

Ważne daty

Na Państwa teksty, zredagowane zgodnie z wymogami dla Autorów, czekamy do 30 września 2021 r. pod adresem joanna.giercuszkiewicz@eksoc.uni.lodz.pl. 

Każdy artykuł powinien być opatrzony abstraktem w języku polskim i angielskim oraz notką o autorze. 

Skip to content