Naciśnij “Enter” aby skoczyć do treści

CFP: Przegląd Socjologiczny

W imieniu Zarządu Sekcji Socjologii Niepełnosprawności PTS chcielibyśmy zaprosić Państwa do  nadsyłania tekstów poświęconych zagadnieniu szeroko rozumianej izolacji osób z niepełnosprawnością, które opublikowane zostaną w Przeglądzie Socjologicznym.

Zapraszamy do formułowania śmiałych i dobrze osadzonych w najnowszych badaniach diagnoz, rekomendacji oraz nieszablonowych analiz ukazujących konsekwencje społecznej (nie)dostępności, wykluczenia, czy marginalizacji osób z niepełnosprawnościami dla których punktem odniesienia będzie aktualna sytuacja społeczna, ekonomiczna i polityczna. W publikacji szczególnie chcemy zaakcentować wątki odnosząc się do sytuacji osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin z perspektywy ostatnich wydarzeń związanych z epidemią wirusa Covid-19.

Gotowy tekst należy przesłać na adres sekcjasnpts@gmail.com w terminie do 15 kwietnia 2021 roku. Każdy artykuł powinien być przygotowany zgodnie z wymogami Przeglądu Socjologicznego, które znaleźć można na stronie czasopisma: http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Przeglad-Socjologiczny/information/ authors, a także opatrzony abstraktem w języku polski i angielskim oraz notatką o autorze.  

Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, że każdy z artykułów powinien mieć około 40000 znaków ze spacjami (włączając w to abstrakty w języku polskim i angielskim, przypisy oraz bibliografię). Teksty powinny być przygotowane w języku angielskim (British English).

Warunkiem publikacji będzie zgodność artykułu z profilem czasopisma a także uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji.

 

Skip to content