CFP: Zapraszamy do numeru tematycznego PSJ

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do projektowanego przez nas numeru Przegląd Socjologii Jakościowej pt. Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnościami w zmieniającej się i niepewnej rzeczywistości, w którym za publikację Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznaje 70 punktów, zaś samo czasopismo indeksowane jest w bazach: BazHum, BOAI, CEJSH, CEEOL, DOAJ, ERIH PLUS, IC: Index Copernicus, POL-index oraz bazie SCOPUS.

Szczególnie interesuje nas podjęcie zagadnień dotyczących konsekwencji społecznej (nie)dostępności, wykluczenia, czy marginalizacji osób z niepełnosprawnościami dla których punktem odniesienia będzie aktualna sytuacja społeczna, ekonomiczna i polityczna. W ten sposób chcemy zaakcentować wątki odnosząc się do sytuacji osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin z perspektywy ostatnich wydarzeń związanych z epidemią wirusa Covid-19, w tym reorganizację oraz readaptację do obecnych warunków życia codziennego.

Chcielibyśmy, aby w numeru podejmowane były także wątki odnoszące się do różnych form aktywizmu i mobilizacji osób z niepełnosprawnościami w odniesieniu do szeroko rozumianej pracy, w tym pracy zdalnej, cyfryzacji pracy, ale również problematyki prekaryzacji i nierówności w pracy oraz pracy nieodpłatnej, w tym pracy opiekuńczej ujętych w kontekście uwarunkowań rzeczywistości (post)pandemicznej.

Chcielibyśmy również poznać opinie badaczy i praktyków dotyczące akceptacji samych osób niepełnosprawnych dla zachodzących w ostatnim czasie zmian. W naszych rozważaniach zainteresowani jesteśmy zarówno wyżej zarysowanymi kwestiami jak i zagadnieniami pokrewnymi, czy niewyrażonymi przez nas wątpliwościami, a stanowiącymi pole do dyskusji i wzmocnienia debaty o sytuacji oraz statusie osób z niepełnosprawnościami. Z tego względu mile widziane będą śmiałe i dobrze osadzone w najnowszych badaniach diagnozy, rekomendacje oraz nieszablonowe analizy dla których punktem odniesienia będzie aktualna sytuacja społeczna, ekonomiczna i polityczna.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów teoretycznych, jak i poświęconych omówieniu wyników badań empirycznych, a także do składania propozycji recenzji i polemik, które będą stanowić istotne dopełnienie numeru. 

Gotowy tekst należy przesłać na adres sekcjasnpts@gmail.com w terminie do 28 lutego 2023 roku. Każdy artykuł powinien być przygotowany zgodnie z wymogami Socjologii Jakościowej, a także opatrzony abstraktem w języku polski i angielskim oraz notatką o autorze. 

Warunkiem publikacji będzie zgodność artykułu z profilem czasopisma a także uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. Prosimy o przesłanie wstępnej propozycji wraz z podaniem tytułu i krótkiego abstraktu (w języku polskim) do 15 grudnia 2022 na adres sekcjasnpts@gmail.com.

Seminarium Sekcji „Problem przemocy wobec kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami”

Zdjęcie w kolorze niebiesko czarnym po lewej stronie w kółku zdjęcie kobiecej ręki przyciśniętej do szyby ale słabo widocznej z powodu deszczu. Obok napis: " Seminarium Sekcji PTS Socjologii Niepełnosprawności Problem przemocy wobec kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami. 3 grudia 2021". U góry po prawej logo Sekcji.

Zapraszamy na Seminarium organizowane przez Sekcję PTS Socjologii Niepełnosprawności  3.12.2021 online, pt. „Problem przemocy wobec kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami”.

W spotkaniu wezmą udział:

prof. dr hab. Barbara Gąciarz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Tytuł wystąpienia: „Eliminacja przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami. Co należy zrobić?”

Milena Trojanowska, Uniwersytet Łódzki. Tytuł wystąpienia: „(Nie)obecne. Głosy kobiet z niepełnosprawnościami w rozmowie o niepełnosprawności”

Agata Teutsch, Fundacja Autonomia. Tytuł wystąpienia: „Time’s up – solidarnie przeciw przemocy wobec dziewczyn i kobiet z niepełnosprawnościami „

dr Agnieszka Wołowicz, Uniwersytet Warszawski.Tytuł wystąpienia: „Przemoc wobec kobiet z niepełnosprawnością intelektualną”.

Spotkanie będzie moderował Jakub Niedbalski, Uniwersytet Łódzki i Mariola Racław Uniwersytet Warszawski.

Zapraszamy!

 

Roztrzygnięcie I edycji konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską

Z przyjemnością informujemy o rozstrzygnięciu I edycji konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z obszaru socjologii niepełnosprawności organizowanego przez Sekcję Socjologii Niepełnosprawności PTS.

Jury Konkursu zdecydowało się nie przyznawać nagrody głównej ani wyróżnienia w kategorii prac magisterskich.

Decyzją Jury wyróżnienie w kategorii prac licencjackich otrzymała Pani Karolina Machnik za pracę pt. ” Moodpal – projekt aplikacji monitorującej nastrój dla osób chorych na depresję oraz doświadczających stanów obniżonego nastroju”

Laureatce gratulujemy a wszystkim Uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w Konkursie.

II edycja konkursu na fotograficznego „Zdjęcie na okładkę”

Z przyjemnością pragniemy ogłosić II edycję konkursu na fotograficznego „Zdjęcie na okładkę”. Tym razem inspiracją dla zgłaszanych prac ma być nasza kolejna monografia nad którą aktualnie pracujemy, której przewodnim hasłem jest wirtualizacja życia osób z niepełnosprawnościami.
Prace należy zgłaszać na adres sekcjasnpts@gmail.com z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny” do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

Prace Laurteatek i Laureatów I edycji konkursu można obejrzeć na stronie Sekcji.

Gorąco wszystkich zachęcamy do przesyłania swoich prac i udziału w konkursie!

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z obszaru socjologii niepełnosprawności

Sekcja Socjologii Niepełnosprawności Polskiego Towarzystwa Socjologicznego serdecznie zaprasza do udziału w drugiej edycji Konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z obszaru socjologii niepełnosprawności.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace dyplomowe obronione w bieżącym roku (roku ogłoszenia konkursu). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 grudnia 2022 roku.

Zgłoszenia należy nadsyłać drogą mailową na adres: sekcjasnpts@gmail.com

Zapraszamy do aplikowania!