Ogólnopolska Konferencja naukowa „Zmagania z codziennością w czasach wzmożonego ryzyka. Strategie jednostek i rodzin w radzeniu sobie z niepewnością”

Konferencja odbędzie się w dniach 10-11 czerwca 2021 roku w trybie zdalnym.

Wydarzenie to jest  zaproszeniem do szerszej refleksji, także interdyscyplinarnej, nad strategiami przyjmowanymi przez jednostki i rodziny w odpowiedzi na szybko zmieniającą się rzeczywistość. Istotne są pytania zarówno o rodzaje dokonywanych wyborów, ich uwarunkowania i uzasadnienia, a także ustalenie czy sytuacja kryzysu sprzyja inwestowaniu w siebie, we własne zasoby czy wzmacnianiu więzi rodzinnych i nieformalnych sieci wsparcia, czy też przeciwnie, wzmaga orientowanie się na zewnętrzne źródła i relacje pomocowe? Jaką rolę w tych wyborach odgrywa
sfera publiczna i to co oferuje? Czy proces zwiększania autonomii decyzyjnej jednostek jest szansą dla przedstawicieli mniejszości, kategorii defaworyzowanych i lokalnych środowisk, czy może wręcz przeciwnie? Odpowiedzi na te pytania pozwolą identyfikować przemiany i ich uwarunkowania.

Konferencja skupiać się będzie wokół następujących zagadnień:
1. Między normatywizmem a nonkonformizmem: orientacje życiowe i wybory codzienne
Polaków w czasach ryzyka i niepewności, w tym strategie życiowe i ścieżki biograficznych
wyborów ludzi młodych.
2. Między normalnością a koniecznością: codzienne funkcjonowanie grup i kategorii
społecznych (wg kryterium wieku, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej, zawodowej i
ekonomicznej).
3. Transformacja relacji i więzi społecznych (rodzinnych, zawodowych, rówieśniczych, wśród
nich także relacji pokoleniowych i wewnątrz pokoleniowych w rodzinie, w szkole, na uczelni).
4. Koszty nieekonomiczne radzenia sobie z niepewnością i panowaniem nad ryzykiem.
5. Strategie zaradności: indywidualne i grupowe sposoby rozwiązywania dylematów
codzienności.
6. Instytucjonalne zasoby radzenia sobie z niepewnością (instytucje pomocy społecznej,
oświatowo-wychowawcze).
7. Społeczność lokalna i sąsiedztwo jako zasoby zaradności społecznej .
8. Pandemia w doświadczeniu i w opiniach Polaków.
9. Kwestie mobilizacji społecznych grup defaworyzowanych (osób ubogich, z
niepełnosprawnością, przewlekle chorych).
10. Konsekwencje medykalizacji życia społecznego w okresie pandemii.

Opłata za udział w konferencji obejmuje koszt wydania publikacji i wynosi 200 zł.

Zgłoszenie uczestnictwa za pomocą formularza na adres mailowy do 15 kwietnia 2021

Więcej informacji na stronie: http://socjologianiepelnosprawnosci.pl/?page_id=1772

Organizatorzy:

Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW w Warszawie

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Sekcja Pracy Socjalnej PTS

Sekcja Socjologii Niepełnosprawności PTS

Sekcja Socjologii Życia Rodzinnego i Intymności PTS

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z obszaru socjologii niepełnosprawności

Sekcja Socjologii Niepełnosprawności Polskiego Towarzystwa Socjologicznego serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z obszaru socjologii niepełnosprawności.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace dyplomowe obronione w bieżącym roku (roku ogłoszenia konkursu). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 grudnia 2020 roku.

Zgłoszenia należy nadsyłać drogą mailową na adres: sekcjasnpts@gmail.com

Zapraszamy do aplikowania!

Nowy numer PSJ „Płeć w badaniach nad niepełnosprawnością”

Z prawdziwą przyjemnością przekazujemy czytelnikom numer Przeglądu Socjologii Jakościowej, w którym znalazły się artykuły poświęcone badaniu niepełnosprawności z uwzględnieniem znaczenia płci osób z niepełnosprawnościami i jej wpływu na budowane tożsamości oraz praktyki seksualne i randkowanie.

W numerze pojawiły się też artykuły poruszajace kwestie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami w kontekście funkcjonowania rodziny i rodziców oraz konieczności łączenia pracy zawodowej z opiekowaniem się dzieckiem, które wymaga rehabilitacji i dodatkowego wsparcia.

Cały numer do pobrania tutaj

CFP: Przegląd Socjologiczny

W imieniu Zarządu Sekcji Socjologii Niepełnosprawności PTS chcielibyśmy zaprosić Państwa do  nadsyłania tekstów poświęconych zagadnieniu szeroko rozumianej izolacji osób z niepełnosprawnością, które opublikowane zostaną w Przeglądzie Socjologicznym.

Zapraszamy do formułowania śmiałych i dobrze osadzonych w najnowszych badaniach diagnoz, rekomendacji oraz nieszablonowych analiz ukazujących konsekwencje społecznej (nie)dostępności, wykluczenia, czy marginalizacji osób z niepełnosprawnościami dla których punktem odniesienia będzie aktualna sytuacja społeczna, ekonomiczna i polityczna. W publikacji szczególnie chcemy zaakcentować wątki odnosząc się do sytuacji osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin z perspektywy ostatnich wydarzeń związanych z epidemią wirusa Covid-19.

Gotowy tekst należy przesłać na adres sekcjasnpts@gmail.com w terminie do 15 kwietnia 2021 roku. Każdy artykuł powinien być przygotowany zgodnie z wymogami Przeglądu Socjologicznego, które znaleźć można na stronie czasopisma: http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Przeglad-Socjologiczny/information/ authors, a także opatrzony abstraktem w języku polski i angielskim oraz notatką o autorze.  

Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, że każdy z artykułów powinien mieć około 40000 znaków ze spacjami (włączając w to abstrakty w języku polskim i angielskim, przypisy oraz bibliografię). Teksty powinny być przygotowane w języku angielskim (British English).

Warunkiem publikacji będzie zgodność artykułu z profilem czasopisma a także uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji.

 

CFP: Monografia pt. „Wirtualizacja życia osób z niepełnosprawnościami”

Z przyjemności pragniemy zaproponować Państwu udział w kolejnej monografii, jaka ukaże się pod patronatem Sekcji Socjologii Niepełnosprawności. Książka powstanie w ramach serii monografii naukowych wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Hasłem przewodnim monografii będzie wirtualizacja życia osób z niepełnosprawnością. W związku z tym zgłoszone do książki artykuły powinny koncentrować się m.in. na: sposobach wykorzystania Internetu przez osoby z niepełnosprawnościami (telepraca, telemedycyna, edukacja online, e-usługi, e-zakupy, e-rozrywka, komunikacja online); edukacja online i kompetencje cyfrowe osób z niepełnosprawnościami; wirtualna aktywność obywatelska, społeczna i polityczna osób z niepełnosprawnościami; VR, AR, gry cyfrowe i ich potencjał dla osób z niepełnosprawnościami. Przy czym jesteśmy otwarci na nowe pomysły i interesujące tematy dotyczące złożoności i dynamiki zachodzących procesów wirtualizacji życia społecznego i ich wpływu na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami także z uwzględnieniem ostatnich wydarzeń związanych z epidemią wywołaną przez wirusa Covid-19.

Gotowy tekst należy przesłać na adres sekcjasnpts@gmail.com w terminie do 28 lutego 2021 roku. Każdy artykuł powinien być przygotowany zgodnie z wymogami dla Autorów , a także opatrzony abstraktem w języku polski i angielskim oraz notatką o autorze.

Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, że każdy rozdziałów powinien mieć w granicach 20 stron maszynopisu (włączając w to abstrakty w języku polskim i angielskim, przypisy oraz bibliografię).

Przewidywany termin publikacji to czwarty kwartał 2021 roku. 

Zapraszamy na naszą stronę na FB

Zachęcamy do przeglądania strony Sekcji na Facebooku, gdzie umieszczamy wile ciekawych informacji na tematy związane z prowadzonymi badaniami nad niepełnosprawnością. Umieszczamy linki do publikacji oraz udostępniamy informacje o grantach i CFP,.

Znajdż nas na Facebooku