Naciśnij “Enter” aby skoczyć do treści

O NAS

Sekcja Socjologii Niepełnosprawności

Powstanie Sekcji Socjologii Niepełnosprawności w ramach Polskiego Towarzystwa Socjologicznego stanowi ukoronowanie instytucjonalizacji środowiska naukowego zajmującego się badaniem zjawiska niepełnosprawności i umożliwia stworzenie trwałej platformy współpracy oraz wymiany informacji, wzorem analogicznych sekcji działających w ramach międzynarodowych stowarzyszeń socjologicznych.

Nasze Cele

ikona - w centrum kształt tabletu i na jego tle dymki służace komunikacji

integracja środowiska związanego ze studiami nad niepełnosprawnością

grafika przedstawijąca tablicę z wykresem

popularyzacja, upowszechnianie wyników prowadzonych badań oraz analiz

grafika przedstawiająca czarne sylwetki ludzi w kółkach połączone w sieć za pomocą prostych linii, jedna z sylwetek w kółku ma kolor pomarańczowy

budowanie i podtrzymywanie sieci naukowców, praktyków oraz aktywistów

grafika przedstawiająca kształt monitora i smartfona

wymiana wiedzy i doświadczeń
z zakresu badań nad niepełnosprawnością

Co nas wyróżnia


Dynamiczny rozwój

Socjologia niepełnosprawności to szybko rozwijająca się subdyscyplina naukowa, która gromadzi dużą liczbę badaczy oraz naukowców i może poszczycić się licznymi osiągnięciami naukowymi.


Znaczenie Społeczne

 Socjologia niepełnosprawności wychodzi poza środowisko akademickie w popularyzowaniu wyników badań oraz analiz dotyczących problematyki niepełnosprawności.  Przyczyniając się do budowania w społeczeństwie akceptacji dla inności i tolerancji  oraz promocji działań antydyskryminacyjnych.  


Praktyczy Walor Badań

Aplikacyjny charakter badań sprawia, że socjologia niepełnosprawności ma coraz większe znaczenie w pokonywaniu wyzwań i w rozwiązywaniu problemów społecznych, dotyczących między innymi kwestii marginalizacji, wykluczenia czy stygmatyzacji osób z niepełnosprawnościami. 


Pluralizm metodologiczny

Badania prowadzone są  przy wykorzystaniu szerokiego spektrum metod i technik badawczych, od etnograficznych badań uczestniczących, przez podejście ilościowe operujące statystykami i wynikami badań sondażowych po rozmaite aplikacje jakościowych analiz dyskursu publicznego. Taka wielość perspektyw badawczych wynika z interdyscyplinarnego charakteru socjologii niepełnosprawności.


Szeroka Perspektywa

Socjologia niepełnosprawności ma intedyscyplinarny charakter. Przekracza granice tradycyjnych dziedzin naukowych i wkracza w nowe obszary  odkrywając nowych powiązania pomiędzy naukami społecznymi, medycznymi, prawnymi, ekonomicznymi oraz technicznymi.


Promocja Aktywizmu

Partycypacyjny charakter badań promujący aktywizm i emancypację osób z niepełnosprawnościami. Kładzie nacisk na włączanie badaczy z niepełnopsrawnością do projektowania i realziowania badań. Daje to możliwość wzbogacenia dotychczasowych modeli      wyjaśniających o perspektywy niedostępne sprawnym   przedstawicielom akademickiego świata.

Zarząd Sekcji

zdjęcie portretowe przedstawia Jakuba Niedbalskiego

dr hab. Jakub Niedbalski,
prof. UŁ

Przewodniczący

dr hab. Mariola Racław,
prof. UW

Wice przewodnicząca

Zdjęcie portretowe przedstawia dr Joannę Sztobryn-Giercuszkiewicz

dr Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz

Skarbnik

zdjęcie portretowe przedstawia Dorotę Żuchowską-Skibę

dr Dorota Żuchowska-
Skiba

Sekretarz

Sekcja w liczbach

0
Członkowie Sekcji
0
Społeczność na FB

Dołącz do NAS

Socjologię niepełnosprawności tworzą nie tylko socjologowie, ale także przedstawiciele takich dziedzin i dyscyplin naukowych, jak: polityka społeczna, praca socjalna, psychologia, pedagogika, ekonomia czy prawo.

Zapraszamy do udziału w pracach Sekcji wszystkich, którzy prowadzą badania związane z szeroko pojętą tematyka niepełnosprawności niezależnie od reprezentowanej dziedziny czy dyscypliny naukowej.

Wspierają nas

Skip to content